تماس : 09127666385

راهنمای عیب یابی تردمیل

تعمیرات تردمیل

 

چرا تردمیل دچار مشکل می شود؟

تردمیل یکی از لوازم ورزشی هوازی می باشد و به دلیل دارا بودن قطعات الکترونیکی و مکانیکی نیاز به سرویس  و نگهدار ی منظم  دارد . کوتاهی در انجام سرویس دوره ای یا رعایت نکردن اصول استفاده صحیح از تردمیل می تواند باعث اسیب جدی به دستگاه شود.

در زیر مهمترین  مشکلات  تردمیل که نباز به تعمیر تردمیل دارد را بصورت مختصر بیان شده است.

مانیتور تردمیل روشن نمی شود؟

تردمیل در هنگام استفاده بوی سوختگی می دهد

بدنه دستگاه تردمیل در هنگام استفاده برق دار می باشد

تردمیل در حین استفاده خود به خود خاموش می شود

دکمه استارت تردمیل کار نمی کند

در هنگام استفاده از تردمیل صدا می دهد

بعد از زدن دکمه استارت تردمیل کد خطا نمایش می دهد

تردمیل خطای E1 - E2 - E3 - E4  - E5 - E6 - E7 - E9 نمایش می دهد

سرعت تردمیل خود به خود کم و زیاد می شود

تسمه تردمیل به سختی حرکت می کند یا گیر می کند

شیب دستگاه تردمیل کار نمی کند

تسمه تردمیل دچار تغییر فرم و چروک شده است

تسمه تردمیل در مرکز قرار نمی گیرد

مقاله آموزش عیب یابی و تعمیر تردمیل